top of page

Model

BLUEAMP Op.3, No.1 (BA-050AW)

외형

중량

입력

W x H x D [mm]

200mm X 110mm X 240mm 

약 6.1kg

LINE 입력 1 (BALANCE)

LINE 입력 2 (UNBALANCE)

LINE 입력 3 (UNBALANCE)

출력

LED

스피커

​헤드폰

Line 1, 2, 3

​스피커 출력단자 (RWS 50W X 50W @ 8Ω)

헤드폰 출력단자

녹색

MUTE

적색

입력감도 / 출력

주파수 특성

THD + N

S / N

GAIN

입력 임피던스

출력 임피던스

전원

소비전력

Balanced

Input Pin

Assignment

​비고

1Vrms / 50W per CH

10Hz ~ 100KHz + 0dB / -0.1dB

0.02%

91dB

26dB

BALANCE  47KΩ+47KΩ    UNBALANCE 47KΩ

4Ω ~ 16Ω

AC220V / 60Hz (FUSE 250V 3A)

Min 43W, Max 130W

PIN1-------------------Ground

PIN2-------------------Hot

PIN3-------------------Cold

 ※ 사용중 FUSE를 교환할 경우는 반드시 정격에 맞는 FUSE를 사용하십시오.

bottom of page